NEBUĎTE SAMI

Jsme tu pro všechny, kdo u nás hledají podporu, pomoc, informace nebo odpočinek.

Podívejte se na naše zkušenosti a na příběhy našich klientů a návštevníků našich zařízení. Těch, kterým pomáháme, kteří jsou s námi v kontaktu a naše služby jim dávají smysl.

Od Josefa se dozvíte, pro koho jsou a jak fungují naše služby, terapeutka Kateřina Vám řekne něco o práci naší adiktologické ambulance a o tom, co to vlastně adiktologie je. Můžete se podívat na Milanovu zkušenost se závislostí a cestou, jak z ní ven nebo, jako v Ladislavově případě – jak pomoci se závislostí někomu v rodině.

Nebo na Markétin příběh, který je „jenom“ o hledání a nacházení sounáležitosti a kamarádství v Rodinném centru Srdíčko, a příběh Libuše a Dany, které v Srdíčku a v Senior Pointu našly v určité etapě života novou náplň volného času.

Petra a dobrovolník Centra primání Prevence Spektrum, jehož je Petra vedoucí, David se podívají na prevenci na školách každý ze své zkušenosti.

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: