Josef, odborný ředitel služeb Kolpingova díla ČR

NEBUĎTE SAMI …na život

Kolpingovo dílo České republiky nabízí rodinné společenství provázející své klienty celým životem. Je to nezisková organizace, která se snaží reagovat na aktuální potřeby ve společnosti. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými i seniory a vyvíjí aktivity ve vzdělávání, v sociální a zdravotní oblasti. Podporu nabízí také lidem, kteří se potýkají se závislostí.

„Snažíme se o podporu celé rodiny, pracujeme s rodiči malých dětí, pracujeme s dětmi, které už dospívají, pracujeme se seniory, kteří už často nemají moc aktivit, kterým by se mohli věnovat. Pomáháme také všem, kteří nějakým způsobem bojují se svou závislostí nebo se závislostí svého blízkého“, vysvětluje odborný ředitel služeb Kolpingova díla.

Rádi bychom prostřednictvím příběhů Jany z Rodinného centra Srdíčko a Family a Senior Pointu a Petry z Centra primární prevence Spektrum a Kateřiny z Adiktologické ambulance Kolping dali nahlédnout do naší práce a naši klienti a návštěvníci zařízení Milan, David, Ladislav a paní Markéta, Libuše a Dana se s vámi podělí o své životní příběhy.

www.kolping.cz

Podpoříte nás v naší činnosti? Dárcovský účet ČSOB 220604738/0300

 

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: