Petra, vedoucí Centra primární prevence Spektrum

NEBUĎTE SAMI …na prevenci

Petra je vedoucí Centra primární prevence Spektrum, které realizuje programy školské primární prevence a přispívá tak k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování. Petra a její kolegyně pracují s celou školní třídou a cílem jejich práce je předejít vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí a mládeže.

„Nám, lektorům Centra primární prevence Spektrum se často stává, že se na nás děti obrací během programu nebo častěji po skončení programu. Kdy si ty děti vlastně něco postupně uvědomují, ale během naší společné aktivity to ještě nechtějí nebo neumí řešit. Teprve doma se jim celá věc rozleží v hlavě a začnou přemýšlet o tom, co vlastně mají s danou situací dělat. A pak si vzpomenou, že vlastně prošli nějakým programem, vzpomenou si na Spektrum a přijdou za námi…“

www.spektrum.kolping.cz

Podpoříte nás v naší činnosti? Dárcovský účet ČSOB 220604738/0300

 

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: