Kontakty

Kolpingovo dílo České republiky z.s.
Adresa: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 585 010
E-mail: kolping@kolping.cz
www.kolping.cz

Adiktologická ambulance Kolping
Žďár nad Sázavou

Adresa: Žižkova 300/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 608 816 721
E-mail: josef.soukal@kolping.cz

Bystřice nad Penštejnem
Adresa: Poliklinika města, Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 737 239 226
E-mail: aneta.simonidesova@kolping.cz

Centrum primární prevence Spektrum
Adresa: Žižkova 300/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 774 419 047
E-mail: spektrum.prevence@kolping.cz

Rodinné centrum Srdíčko
Adresa: Studentská 1966/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 734 346 479
E-mail: srdicko@kolping.cz

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: