Kateřina, terapeutka Adiktologické ambulance Kolping

NEBUĎTE SAMI …na závislost

Kateřina je terapeutka Adiktologické ambulance Kolping. Adiktologická ambulance je nestátní zdravotnické zařízení a poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné.

„Adiktologická ambulance pomáhá lidem, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, gamblingu, tedy hazardnímu hraní, závislosti na online sázení, na počítači, internetu, na lécích, na tabáku a na nelegálních návykových látkách, zejména pervitinu. Ambulance pomáhá nejenom lidem, kteří se potýkají  s uvedenými potížemi, ale i jejich blízkým, rodinám, rodičům, manželům, manželkám…“, říká Kateřina.

V ambulanci najdou pomoc nejenom pacienti s adiktologickým problémem, ale také jejich rodinní příslušníci, kterým pracovníci ambulance nabízí informace a poradenství. Pacienti samotní se zde léči buď individuálně, kdy se schází se svým terapeutem/adiktologem nejčastěji jednou za týden nebo 14 dní. Ambulance mu poskytuje podpůrnou psychoterapii při léčbě závislosti, při doléčování, poskytuje motivaci k abstinenci a další poradenství. Další možností léčby jsou skupinové terapie. Kateřina pracuje na léčbě závislosti například s Milanem nebo pomáhá Ladislavově rodině zvládat gambling jeho bratra.

Všem, kdo cítí, že by je mohla ohrožovat závislost a chtějí s ní bojovat, Kateřina vzkazuje: „Budeme rádi, když se na nás obrátíte právě teď. Nebojte se a jednejte, protože na svoje problémy nejste sami.“

www.ambulance.kolping.cz

Podpoříte nás v naší činnosti? Dárcovský účet ČSOB 220604738/0300

 

 

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: